Studio Site Visit สวนหลวง ร.8

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 วิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 4 ได้พานิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาพื้นที่ทำโครงการสวนพระพี่พระน้อง (โครงการสมมติ) ในพื้นที่สวนหลวงร.8 และบริเวณโรงสุราเก่าบางยี่ขัน