นิสิตภาควิชาฯ ชนะเลิศการแข่งขันระดับภูมิภาค : กทม รายการผู้ว่าหน้าใหม่

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2560 นิสิตภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 3 นาย อัครวิชญ์ นราวิริยะกุล  ชนะเลิศการแข่งขันระดับภูมิภาค : กทม ในการแข่งขันแนวความคิด "ผู้ว่าหน้าใหม่ The Governor"  โดยได้พัฒนาโครงงานที่นำเสนอในรายวิชา Creative And Critical Thinking โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และ ผศ.ดร. รัชดา ธนาดิเรก ได้ผ่านเข้ารอบแรก และชนะเลิศของระดับภูมิภาค ออกรายการสดทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ ( fahwonmai.tv ) 

นายอัครวิชญ์ นราวิริยะกุล และ นาย กันติกร มหาโชติกุล เลือกนำเสนอแนวคิดในการพัฒนากรุงเทพมหานคร กรณีตัวอย่าง ย่านชุมชนแออัดคลองเตย โดยใช้แนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท และได้เป็นตัวแทนเข้าชิงในรอบชิงรางวัลทุนการศึกษาและทัศนศึกษา Cool Japan ในรอบสุดท้าย
ชมเทปบันทึกรายการได้ที่นี่ รอบแรก | รอบชิงชนะเลิศ