อาจารย์ วิลาสินี สุขสว่าง

Wilasinee
Suksawang
วิลาสินี
สุขสว่าง
อาจารย์
Education: 
  • Bachelor of Architecture - Silpakorn University
  • Master of Landscape Architecture - Chulalongkorn University
Research: 
  • Visual Impact Assessment
  • Geographic Information System (GIS)