ชื่อ - นามสกุล

รศ. จามรี อาระยานิมิตสกุล

อีเมล์

ความสนใจเฉพาะ

การศึกษา
2524
ปริญญาโท ภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา (University of Michigan, Ann Arbor)
2521
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
ทุนการศึกษาและรางวัล
2542
รางวัล Ray Marshall Rowe Memorial Award จากสมาคมนิสิตเก่าภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยมิชิแกน (มอบให้แก่นักเรียนดีเด่นทางด้านการแสดงงานด้านเลขนิเทศ)
2523
ทุน Foreign Student Grant จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
     
ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์
-
ร่วมโครงการ สวนหลังคาชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต
-
ร่วมโครงการวางผังและออกแบบภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงการ 2 ถนนแจ้ง
-
ร่วมโครงการวางผัง สวนสมุนไพร ณ ศูนย์บำรุงรักษาและบ้านพัก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
-
ร่วมโครงการออกแบบภูมิทัศน์ บ้านพักพนักงานการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี
     
งานวิจัยแต่งและเรียบเรียง
2551
หัวหน้าโครงการ การศึกษาเส้นทางชมทิวทัศน์ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา เสนอกรมทางหลวงชนบท
2550
หัวหน้าโครงการศึกษาแนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวง โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา เสนอ กรมทางหลวง
2542
ร่วมโครงการ ผังเฉพาะการพัฒนาเขต จตุจักร ห้วยขวาง ลาดพร้าว โดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬา เสนอต่อสำนักผังเมือง
2541
ร่วมโครงการ ผังเฉพาะการพัฒนาเขต สาทร ยานนาวา บางคอแหลม โดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬา เสนอต่อสำนักผังเมือง
2532
ร่วมจัดทำ คู่มือพัฒนาภูมิทัศน์เมืองเพื่อการท่องเที่ยว จัดพิมพ์เผยแพร่โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2530
ร่วมจัดทำ คู่มือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภท อ่างเก็บน้ำ จัดพิมพ์เผยแพร่โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2528
ร่วมจัดทำ คู่มือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภท ถ้ำ จัดพิมพ์เผยแพร่โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2527
ร่วมจัดทำ คู่มือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภท น้ำตก จัดพิมพ์เผยแพร่โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2527
ร่วมโครงการ การวิจัยคุณภาพบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา
อื่น ๆ