โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง

โรงเรียนต้นไม้ ใกล้เปิดเทอมแล้ว! ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวันเปิดเทอมโรงเรียนต้นไม้  วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคมนี้เวลา 09.00 - 12.15 น.ในหัวข้อ..."ต้นไม้ใหญ่ในเมือง" นำเสวนาโดย  อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย (หมอต้นไม้ หัวใจอาสา : คณบดี สถาปัตย์ฯ แม่โจ้)  คุณสมชาย จริยเจริญ (อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแกลง จ.ระยอง : ผู้ริเริ่มแนวคิดเมืองคาร์บอนตำ่)  และคุณสมฤทัย เล็กศรีสกุล (จากบริษัท แสนสิริ จำกัด มหาชน : ดีเวอลอปเปอร์ผู้เห็นคุณค่าของต้นไม้ใหญ่) ภายในงานมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายโรงเรียนต้นไม้ และสาธิตการใช้อุปกรณ์เพื่อปฏิบัติการบนต้นพฤกษ์ ครูใหญ่แห่งโรงเรียนต้นไม้ โดย "รุกขกร" ผลิตผลของโรงเรียนต้นไม้ ระดับหัวหน้างานรุ่นที่ผ่านมา สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ 085 042 1368 ไพลิน/ 089 164 6694 เบญญาภา *ภายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ (เพื่อรับของที่ระลึกในงาน จำนวนจำกัด)