โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์ ระดับผู้จัดการ/หัวหน้างาน รุ่นที่ 2

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และกลุ่ม Big Tree Project โดยการสนับสนุนจาก ปตท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์ ระดับผู้จัดการ/หัวหน้างาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 3 เมษายน พ.ศ.2558 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและใบสมัครตามเอกสารแนบ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่คุณเด่นนภา ชมภู 0869941839 หรือ email: thaiurbantrees@gmail.com