ช่องทางการรับข่าวสารภาควิชา

ช่องทางการรับข่าวสารจากภาควิชาฯ ติดตามกิจกรรมของภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ที่
1. ทาง Line ที่ @landchula
2. ทาง Web Blog [Landchula] ที่ http://landchula.blogspot.com/