เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ทั้งภาคในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ (จันทร์ พุธ ศุกร์ 17.00-19.00 น. และเสาร์ 9.00-16.00 น.) 

เปิดรับสมัคร : รอบที่ 3 วันนี้ - 14 มิถุนายน 2559

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mla1chula@gmail.com