นิสิตภาควิชากวาด 9 รางวัล 2016 SILA Student Awards

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 บัณฑิตภาควิชาฯ 5 คนเดินทางไปรับรางวัลการประกวดผลงานออกแบบระดับนานาชาติ จากสถาบันภูมิสถาปนิกสิงคโปร์ (SILA - Singapore Institute of Landscape Architects) ที่ Archifest Pavillion , Raffles Place Park, Raffles Place ประเทศสิงคโปร์ โดยผลงานวิทยานิพนธ์ทั้ง 5 ชิ้น ได้กวาดรางวัลมาถึง 9 รางวัลแบ่งเป็น 2 GoldAwards | 3 SilverAwards | 3 BronzeAwards| 1 MeritAwards ดังต่อไปนี้
1. นางสาวเกศกนก น้อยจินดา ได้รับรางวัล
· Merit Award – Outstanding Contextual Analysis and Investigation
2. นายณภัทร พจน์ชพรกุล ได้รับรางวัล
· Silver Award – Outstanding Contextual Analysis and Investigation
3. นางสาวปณิธาน กาสินพิลา ได้รับรางวัล
· Bronze Award – Best Design Showcase
· Bronze Award – Outstanding Graphic Presentation
· Gold Award – Outstanding Contextual Analysis and Investigation
4. นางสาวภาวิดา บัวเลิศ ได้รับรางวัล
· Silver Award –Best Design Showcase
· Bronze Award – Outstanding Contextual Analysis and Investigation
5. นายภูริต ชีระนังสุ ได้รับรางวัล
· Gold Award –Best Design Showcase
· Silver Award –Outstanding Graphic Presentation

เครดิต - ภาพบรรยากาศงานรับรางวัล จาก Mr Damain Tang & Mr Ronnie Tan : SILA Presidents