หนังสือ Landscape Architectural Design And Construction Technology และหนังสือ การออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม

สิ่งพิมพ์ 2 เล่มโดยอาจารย์ภาควิชาฯ ได้วางตลาดแล้ว จำนวน 2 เล่มได้แก่

  1. Landscape Architectural Design and Construction Technology (ภาษาอังกฤษ) Ariya Aruninta
    พิมพ์ ครั้งที่ 1. Oxford, UK : Alpha Sci, 2016. (Co-publishing : Chulalongkorn University Press) 336 หน้า. ISBN: 978-1-78332-274-9
    พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. (Co-publishing : Alpha Sci) 340 หน้า. ISBN: 978-974-03-3547-4 (ภายใต้โครงการอัญมณีแห่งจุฬาฯ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี) 
  2. การออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม (ภาษาไทย) อริยา อรุณินท์
    พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. 343 หน้า. ISBN: 978-974-03-3530-6)

มีจำหน่ายที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ chulabook.com | SE-ED Book | Naiin Book / ร้านนายอินทร์

โดยผู้เขียนหนังสือ Landscape Architectural Design and Construction Technology (ภาษาอังกฤษ) และ การออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม (ภาษาไทย) ได้ร่วมรายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน รายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.30 - 10.55 น. เป็นรายการที่แนะนำหนังสือดี หนังสือใหม่ นักเขียน ข่าวในแวดวงการศึกษา และกิจกรรมที่น่าสนใจของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงนกฮูกชวนคุย คุยกับนักเขียนเด่น นักเขียนดี  และแนะนำหนังสือใหม่น่าอ่าน
[รับฟังรายการย้อนหลัง]