วิทยากรรับเชิญ Green Quest Technical Tour : CPD Planning Excursion

รศ. ดร. อริยา อรุณินท์ ได้ให้การต้อนรับคณะ ILAM Institute of Landscape Architects Malaysia และเป็นวิทยากรรับเชิญนำดูงานภูมิสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ในหัวข้อ Green Quest Technical Tour : CPD Planning Excursion ในช่วงระหว่างวันที่ 8-9 ธค. 2559