ทัศนศึกษาวิชา LA Tech/Con 3 ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบำบัดน้ำเสียบางซื่อ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ อ. ประภัสร ติรณะรัต และ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ นำนิสิตชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาวิชา LA Tech/Con 3 ณ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบำบัดน้ำเสียบางซื่อ เพื่อศึกษาโครงการบำบัดน้ำเสีย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองผ่านกระบวนการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge Diffusion และ Biofilter โดยภายใต้อาคารจะมีการก่อสร้างเป็นโรงควบคุมคุณภาพน้ำ ระบบการสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำระบบปิดอยู่ใต้ดิน เพื่อรักษาสภาพภูมิทัศน์และรักษาสภาพแวดล้อมไว้ไม่ให้มีผลกระทบทางด้านกลิ่นและเสียงต่อผู้ใช้บริการในสวนวชิรเบญจทัศและพื้นที่ใกล้เคียง ทางเจ้าหน้าที่ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO) ได้เป็นวิทยากรนำชมโครงการ