Clip PRUKSA-CHULA : ARIST โครงการประกวดออกแบบสวนระเบียงอาคารชุด

ชมคลิป PRUKSA-CHULA : ARIST โครงการประกวดออกแบบสวนระเบียงอาคารชุดพักอาศัย

"พฤกษา เรียลเอสเตท" จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ คืนกำไรสู่สังคม… นิสิตภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 3 กับการประกวด Design Built สวนระเบียงอาคารคอนโดพักอาศัย