ทัศนศึกษาวิชา LA Con3 ที่ราชกรีฑาสโมสร (RBSC - Royal Bangkok Sport Club)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 อาจารย์ผู้สอนวิชา LA Tech/Con 3 โดย อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์, รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ และ อ. ประภัสร ติรณะรัต นำนิสิตชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาในหัวข้อสนามกีฬา การบำรุงรักษาสนาม และระบบบำบัดน้ำ ณ ราชกรีฑาสโมสร (RBSC - Royal Bangkok Sport Club)