นิสิตภาควิชา เข้ารอบร่วมแข่งขันแนวความคิด "ผู้ว่าหน้าใหม่ The Governor"

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 นางสาว เจนจิรา ลิมะวิรัชพงษ์ นิสิตภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 3 ได้พัฒนาโครงงานที่นำเสนอในรายวิชา Creative And Critical Thinking โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และ ผศ.ดร. รัชดา ธนาดิเรก เพื่อร่วมแข่งขันแนวความคิด "ผู้ว่าหน้าใหม่ The Governor" โดยผ่านเข้ารอบแรก และรอบชิงชนะเลิศ ของภาคอิสาน ออกรายการสดทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ ( fahwonmai.tv ) โดยเลือกนำเสนอแนวคิดในการพัฒนา จ.หนองคาย โดยใช้แนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

ชมเทปบันทึกรายการได้ที่นี่ รอบแรก | รอบชิงชนะเลิศ