นิสิตภาควิชาฯ ร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (แชมป์ชิงแชมป์) รายการคิดสร้างชาติ ปี 2 The Governor ผู้ว่าฯหน้าใหม่

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 นิสิตภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 3 นาย กันติกร มหาโชติกุล  ที่ปรึกษา นายอัครวิชญ์ นราวิริยะกุล ผู้ชนะเลิศการแข่งขันระดับภูมิภาค : กทม ร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (แชมป์ชิงแชมป์) รายการคิดสร้างชาติ ปี 2 The Governor ผู้ว่าฯหน้าใหม่  ที่สถานี RSU Wisdom TV มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้พัฒนาโครงงานที่นำเสนอในรอบชนะเลิศของระดับภูมิภาค ออกรายการสดทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ ( fahwonmai.tv ) 

นาย กันติกร มหาโชติกุล และ นายอัครวิชญ์ นราวิริยะกุล  เลือกนำเสนอแนวคิดในการพัฒนากรุงเทพมหานคร กรณีตัวอย่าง ย่านชุมชนแออัด Street Food และ พื้นที่ริมน้ำ โดยใช้แนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม 

ชมเทปบันทึกรายการได้ที่นี่ [การนำเสนอ] และ [ผลการตัดสิน]