King Rama III Awards

นิสิตจากภาควิชาฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดออกแบบ “สวนลอยน้ำ” 

เนื่องในงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การประกวดออกแบบ “สวนลอยน้ำ” เนื่องในงาน วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 ฉบับลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้เชิญชวน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป จัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสวนลอยน้ำ

โดยนิสิตจากภาควิชาฯ นางสาวณิชา จงเกรียงไกร ชนะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 [ทีม มาคนเดียว] ผลงานชื่อ The Backyard

และนอกจากนี้ ยังมีผลงานได้รับการคัดเลือกจัดแสดง อีกหนึ่งชิ้น ได้แก่ ทีม Na Laan Young Blood (ณ ลาน ยังบลัด) ผลงานชื่อ จิ้มจุ่ม ประกอบด้วย นายกษิดิศ ดวงวราภรณ์ (หัวหน้าทีม) นายปาณัสม์ ชมชะนัด นางสาววนา ทันท่าหว้า