ผู้เขียนพบนักอ่าน ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ อาจารย์ภาควิชาฯ ผู้เขียนหนังสือ การออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม และ Landscape Architectural Design and Construction Technology ร่วมงาน ผู้เขียนพบนักอ่าน ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 ณ บูธสำนักพิมพ์จุฬาฯ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์