รายการขับเคลื่อนประเทศไทย ประเด็นการฟื้นฟูปลูกป่า กรณีบ้านพักตุลาการฯ

ดร. ดนัย ทายตะคุ อาจารย์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม และ คุณพงษ์ศักดิ์ เหล่ามานะเจริญ นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) ร่วมให้สัมภาษณ์ กับนายกสภาสถาปนิก ในรายการขับเคลื่อนประเทศไทย ในประเด็นการฟื้นฟูปลูกป่า กรณีบ้านพักตุลาการฯ

ตอนที่ 2 : ประเด็นการฟื้นฟูปลูกป่า #ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก https://youtu.be/OST30loZlZc

(ตอนที่ 1 ดูรายการย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/wFJ8uVJ7Um4)