วิชา LA CON III ดูงานที่ Sports Club

อ.ฉมาวงศ์ และ อ.โกสิต พานิสิตชั้นปีที่ 3 ไปดูงานนอกสถานที่ วิชา LA CON III ที่ราชกรีฑาสโมสร หรือที่รู้จักกันในนามว่า Royal Bangkok Sports Club เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 โดยการดูงานในครั้งนี้เน้นเรื่องของการออกแบบสนามกีฬา และ การบริหารจัดการน้ำเสียภายในโครงการ

อาจารย์ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม: