รองศาสตราจารย์ จามรี จุลกะรัตน์ (อาระยานิมิตสกุล)

Chamree
Chulakaratna
จามรี
จุลกะรัตน์ (อาระยานิมิตสกุล)
รองศาสตราจารย์
Education: 
 • 2524 - M.L.A. (University of Michigan)
 • 2521 - สถ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Research: 
 • 2551 - หัวหน้าโครงการ การศึกษาเส้นทางชมทิวทัศน์ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา เสนอกรมทางหลวงชนบท
 • 2550 - หัวหน้าโครงการศึกษาแนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวง โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา เสนอ กรมทางหลวง
 • 2542 - ร่วมโครงการ ผังเฉพาะการพัฒนาเขต จตุจักร ห้วยขวาง ลาดพร้าว โดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬา เสนอต่อสำนักผังเมือง
 • 2541 - ร่วมโครงการ ผังเฉพาะการพัฒนาเขต สาทร ยานนาวา บางคอแหลม โดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬา เสนอต่อสำนักผังเมือง
 • 2532 - ร่วมจัดทำ คู่มือพัฒนาภูมิทัศน์เมืองเพื่อการท่องเที่ยว จัดพิมพ์เผยแพร่โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 2530 - ร่วมจัดทำ คู่มือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภท อ่างเก็บน้ำ จัดพิมพ์เผยแพร่โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 2528 - ร่วมจัดทำ คู่มือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภท ถ้ำ จัดพิมพ์เผยแพร่โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 2527 - ร่วมจัดทำ คู่มือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภท น้ำตก จัดพิมพ์เผยแพร่โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 2527 - ร่วมโครงการ การวิจัยคุณภาพบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา
Professional Experiences: 
 • ร่วมโครงการ สวนหลังคาชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต
 • ร่วมโครงการวางผังและออกแบบภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงการ 2 ถนนแจ้ง
 • ร่วมโครงการวางผัง สวนสมุนไพร ณ ศูนย์บำรุงรักษาและบ้านพัก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • ร่วมโครงการออกแบบภูมิทัศน์ บ้านพักพนักงานการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี
Select Publications: 

ทุนการศึกษาและรางวัล

 • 2542 - รางวัล Ray Marshall Rowe Memorial Award จากสมาคมนิสิตเก่าภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยมิชิแกน (มอบให้แก่นักเรียนดีเด่นทางด้านการแสดงงานด้านเลขนิเทศ)
 • 2523 - ทุน Foreign Student Grant จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน