อาจารย์ กนก เหวียนระวี

Kanok
Vienravee
กนก
เหวียนระวี
อาจารย์
Education: 
  • Master of Science (M.Sc.) Horticulture, University of Missouri
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Horticulture, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Research: 
  • Plant Material
  • Plant and Design
  • Horticulture
Select Publications: 

เกร็ดกนก แนวคิดทางภูมิลักษณ์ของประเทศไทย

ผู้แต่ง : กนก เหวียนระวี

ISBN : 9786165519151

Research Database