รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์

Pongsak
Vadhanasindhu
ดร.
พงศ์ศักดิ์
วัฒนสินธุ์
รองศาสตราจารย์
Education: 
  • Ph.D (University of British Columbia)
  • M.L.A. (Universityof Michigan)
  • สถ.บ.เกียรตินิยม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Research: 
  • Site Planning
  • Landscape Architecture Design and Technology
  • Community Participation
  • Urban Landscape
  • Resource Planning and Impact Assessment
Professional Experiences: 
  • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2547 - 2553 - กรรมการสภาสถาปนิก

Research Database