รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์

Pongsak
Vadhanasindhu
ดร.
พงศ์ศักดิ์
วัฒนสินธุ์
รองศาสตราจารย์
Education: 
 • Ph.D (University of British Columbia)
 • M.L.A. (Universityof Michigan)
 • สถ.บ.เกียรตินิยม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Research: 
 • Site Planning
 • Landscape Architecture Design and Technology
 • Community Participation
 • Urban Landscape
 • Resource Planning and Impact Assessment
Professional Experiences: 
 • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2547 - 2553 - กรรมการสภาสถาปนิก
Service in Professional Societies: 
 • Dr Pongsak Vadhanasindhu – Architect Council of Thailand board member / Chairman of the Foreign Affairs subcommittee
 • Former Chairman of the Asean Architects Council (AAC) 
 • Former  Dean of the Faculty of Architecture, Chulalongkorn University