ทัศนศึกษาวิชา Horticulture

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ผศ.ดร. อังสนา บุณโยภาส และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3 วิชา Horticulture ไปทัศนศึกษาที่สวนหลวง ร.9 และโครงการบ้านนันทวัน(ถนนอุทยาน)