นิสิตภาควิชาได้รับรางวัล Thesis of the Year (TOY) 2016

นิสิตภาควิชาได้รับรางวัล Landscape Architecture Prize จาก Thesis of the Year (TOY) 2016

รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้ที่เฟซบุ๊ก TOY Arch Thailand