อาจารย์ภาควิชาฯ เป็นกรรมการตัดสินแบบประกวดให้สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

ทางสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ได้จัดงาน TALA Landscape Expo ระหว่างวันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2552 นี้ที่ ลาน Central World ซึ่งมีงานตัดสินผลงานทางภูมิสถาปัตยกรรม 2 ระดับคือ การประกวดผลงานจากสำนักงานออกแบบฯ และการประกวดแบบ rehabilitative landscape : บางรัก ของนิสิตนักศึกษา ทางอาจารย์ภาควิชาฯได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินงานดังกล่าวคือ รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ หัวหน้าภาคฯเป็นกรรมการตัดสินแบบประกวดของนิสิตนักศึกษา, รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล และ ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ อดีตนายกสมาคมภูมิฯ เป็นกรรมการตัดสินผลงานจากสำนักงานออกแบบฯ ทั้งนี้ รศ.อริยา อรุณินท์ เป็นผู้อำนวยการการประกวดแบบทั้ง 2 งาน